Czy to zima, czy to lato,
chcesz mieć humor? 
Jedź z "AGATĄ"!
   AKTUALNOŚCI      WYCIECZKI 2023      JURA KRAKOWSKO - CZĘSTOCHOWSKAJURA KRAKOWSKO – CZĘSTOCHOWSKA

CZ. V

Zwiedzanie z przewodnikiem: Zamek Olsztyn, Skałki Olsztyńskie, Kamieniołom, jaskinia Magazyn.

Termin: 30.07                                                    Koszt: 165,-