Czy to zima, czy to lato,
chcesz mieć humor? 
Jedź z "AGATĄ"!
   AKTUALNOŚCI      WYCIECZKI 2024      JURA KRAKOWSKO - CZĘSTOCHOWSKA

 

 JURA KRAKOWSKO - CZĘSTOCHOWSKA CZ. II

Zwiedzanie z przewodnikiem: Ostrężnik – Jaskinia Ostrężnicka, Janów – diabelskie mosty, brama Twardowskiego. Siedlec – Pustynia Siedlecka, Jaskinia na Dubce. Złoty Potok – spacer.

Termin: 25.08                         Koszt: 185,-

JURA KRAKOWSKO - CZĘSTOCHOWSKA CZ. III

Zwiedzanie z przewodnikiem: Skałki Rzędkowickie, Zamek Ogrodzieniec, Pustynia Błędowska.

Termin: 14.07                                Koszt: 180,-

 

JURA KRAKOWSKO - CZĘSTOCHOWSKA CZ. IV

Zwiedzanie z przewodnikiem: Zielona Góra, Towarne Góry, Grzebiec, Mały Giewont, Góry Sokole.

Termin: 18.08                                Koszt: 135,-

 

JURA KRAKOWSKO - CZĘSTOCHOWSKA CZ. V

Zwiedzanie z przewodnikiem: Zamek Olsztyn, Skałki Olsztyńskie, Kamieniołom, jaskinia Magazyn.

Termin: 01.09                              Koszt: 185,-

NA WYCIECZKACH OBOWIĄZUJE ODPOWIEDNI UBIÓR ORAZ WYPOSAŻENIE. PROGRAM JEST RAMOWY. PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA.