Czy to zima, czy to lato,
chcesz mieć humor? 
Jedź z "AGATĄ"!


44-213 Rybnik - Kamień

ul. Z. Nałkowskiej 27 b

tel./fax 32 4219300

bt.agata@op.pl

 

NIP: 642-209-10-28

nr konta PKO BP o/ Gliwice

40 1020 2401 0000 0102 0598 1685 (Biuro Turystyczne "AGATA")

 

 

Biuro czynne:

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8:00 - 16:00