Czy to zima, czy to lato,
chcesz mieć humor? 
Jedź z "AGATĄ"!


44-213 Rybnik - Kamień

ul. Z. Nałkowskiej 27 b

tel. 32 42 19 300

bt.agata@op.pl

NIP: 642-209-10-28Biuro czynne:

Od poniedziałku do piątku

w godzinach 8:00 - 16:00.


FAKTURY NALEŻY ZGŁASZAĆ PRZED TERMINEM ROZPOCZĘCIA IMPREZY.

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz informację jakiego wyjazdu dotyczy przelew (miejsce/nazwa i termin wyjazdu).

 


Nr konta:

PKO BP o/Gliwice

40 1020 2401 0000 0102 0598 1685 

(Biuro Turystyczne "AGATA")