Czy to zima, czy to lato,
chcesz mieć humor? 
Jedź z "AGATĄ"!
   AKTUALNOŚCI      WYCIECZKI 2021      Pielgrzymki

GODÓW – KAŁKÓW  SPOTKANIE OPŁATKOWE

Spotkanie opłatkowe, przedstawienie pt. „Opowieść wigilijna”. Golgota, 

Panorama Świętokrzyska, Msza św. W Skarżysku Kamiennej, 

Sanktuarium M.B. Ostrobramskiej.

Terminy: 04-05.12, 11-12.12                                              Koszt: 175,-