Biuro Turystyczne AGATA
Czy to zima czy to lato - chcesz mieć humor jedź z ,,AGATĄ"

Biuro Turystyczne " Agata "

44-213 Rybnik - Kamień

ul. Z. Nałkowskiej 27 b

tel/fax 32 4219300

bt.agata@op.pl


NIP: 642-209-10-28
nr konta PKO BP o/ Gliwice
67 1020 2401 0000 0202 0044 4778


biuro czynne:
od poniedziałku do piątku
 godz. 8:00 - 16:00